Ensiklopedia ialah sekumpulan goresan pena yang berisi klarifikasi dan menawarkan isu yang komprehensif dan gampang kita pahami. Biasanya mengenai keseluruhan […]